Make your own free website on Tripod.com

Penghargaan

 

Home Objektif Pengenalan Projek 1 Projek 2 Kesimpulan Cadangan Penghargaan

PENGHARGAAN

Assalamualaikum kami ucapkan kepada, En Noraimi Shafie pensyarah Elektronik Pembuatan yang telah memberi pelaung kepada kami untuk menyiapkan projek mini ini.

 

Kami berasa sangat bersyukur kerana dapat menghasilkan projek ini dalam tempohon masa yang ditetapkan dan ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak yang telah banyak menghulurkan bantuan kepada kami, terutamaEn Noraimi  yang telah memberi bimbingan dan kemudahan makmal kepada kami untuk memudahan punaran, menebuk lubang dan sebagainya.

 

Prototaip projek ini, iaitu Pengesan Hujan mengambil masa selama satu bulan untuk dihasilkan. Dalam proses penghasilan, kami telah menghadapi pelbagai masalah dalam merekabentuk prototaip, mencari bahan, komponen, casing, dan peralatan di Palan Pasar, pemasangan dan sebagainya.

 

Walaupun projek ini mungkin tidak secanggih yang lain, tetapi kami yakin  bahawa projek ini dapat memberi manfaat kepada kitadalam kehidupan seharian dan ia juga mendorong kejayaan kami kelak. Ini disebabkan ia merupakan alternative lain sebagai pengganti suis komvensional, sebagai pas laluan masuk ke bilik-bilik utama dan sebagainya.

 

Penghasilan projek ini juga mencapai objektifnya iaitu kami memahami secara mendalam tentang proses pembuatan PCB, pemasangan komponen, pematrian, pengujian dan lain-lain lagi.

 

Akhir sekali, kami berharap Encik Noraimi berpuas hati dengan hasil kerja kami. Sekian terima kasih.