Make your own free website on Tripod.com

Objektif

 

Home Objektif Pengenalan Projek 1 Projek 2 Kesimpulan Cadangan Penghargaan

OBJEKTIF

 

                          Mengetahui proses-proses yang terlibat dalam pembuatan elektronik seperti mereka bentuk PCB, proses ething, pemasangan komponen, pematrian, pengujian dan lain-lain lagi.

                          Meninkatkan kemahiran menggunakan peralatan-peralatan tangan.

                          Membuka peluang untuk mereka cipta peralatan elektronik.

                          Mededahkan situasi kerja berkumpulan.

                          Melatih diri membuat laporan projek

                          Memahami ssyarat yang ditetapkan oleh penyelaras mata pelajaran kepada pelajar yang mengambil subjek Elektronik Pembuatn.